ราศี

          คำว่า ราศี มีความหมายอย่างหนึ่งว่า ความสง่างาม หรือ ลักษณะดีงามของคน เช่น ตั้งแต่เขาได้รับตำแหน่งรัฐมนตรี หน้าตาของเขาก็ดูมีราศีขึ้น. นอกจากนั้นคำว่า ราศี ยังหมายถึงสิริมงคล. เชื่อกันว่าเวลาเช้าราศีอยู่ที่หน้า. เวลากลางวันราศีอยู่ที่หน้าอก. เวลากลางคืนราศีอยู่ที่เท้า.

          เรื่องราศีมีปรากฏในตำนานสงกรานต์ว่า ท้าวกบิลพรหม (อ่านว่า กะ-บิน-ละ-พฺรม) ซึ่งเป็นบิดาของนางสงกรานต์ ถามปริศนาธรรมบาลกุมาร (อ่านว่า ทัม-มะ-บาน-กุ-มาน) เรื่องราศี. ธรรมบาลกุมารได้คำตอบจากการพูดคุยของนกอินทรีผัวเมีย จึงรู้ว่า เวลาเช้าราศีอยู่ที่หน้า เวลากลางวันราศีอยู่ที่อก เวลาเย็นราศีอยู่เท้า. ด้วยเหตุนี้ คนไทยจึงถือว่า ตอนเช้าตื่นขึ้นต้องล้างหน้า กลางวันใช้น้ำลูบอก ตอนกลางคืนก่อนนอนต้องล้างเท้า เพื่อให้มีราศีอยู่กับตัวตลอดวัน.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.