รู้หรือไม่

          รู้ คำง่าย ๆ ที่เข้าใจความหมายกันได้ดีว่าหมายถึง แจ้ง เข้าใจ ทราบ  ถ้า รู้ ไปประกอบกับคำอื่นก็จะมีความหมายที่น่าสนใจ วันนี้เรามารู้จักสำนวนเกี่ยวกับคำว่า รู้ กันสักนิดดีกว่านะคะ ว่ามีอะไรบ้าง

          รู้ยาวรู้สั้น หมายถึง รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว  รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม หมายถึง เรียนรู้ไว้ไม่หนักเรี่ยวหนักแรงหรือเสียหายอะไร  รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง  หมายถึง  รู้จักเอาตัวรอดหรือปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์  รู้งู ๆ ปลา ๆ หมายถึง รู้เล็ก ๆ น้อย ๆ รู้ไม่จริง  รู้เช่นเห็นชาติ  หมายถึง  รู้กําพืด รู้นิสัยสันดาน เช่น เขาชอบหักหลังคนอื่น เพื่อน ๆ รู้เช่นเห็นชาติมานานแล้ว   รู้น้อยพลอยรำคาญ  หมายถึง รู้น้อยไม่เข้าใจ ทําให้เกิดความรําคาญใจ มักพูดเข้าคู่กับ รู้มากยากนาน เป็น รู้มากยากนาน รู้น้อยพลอยรําคาญ

          รู้หาญรู้ขลาด  หมายถึง  กล้าในที่ควรกล้า กลัวในที่ควรกลัว  รู้อย่างเป็ด  หมายถึง รู้ไม่จริงสักอย่างเดียว  แต่ถ้าเป็น  รู้ชั้นเชิง รู้ชั้นรู้เชิง  ก็จะหมายถึง  รู้เล่ห์เหลี่ยม รู้กลอุบาย เช่น เขารู้ชั้นเชิงของคู่ต่อสู้ ฉันรู้ชั้นเชิงไม่ยอมให้ใครมาหลอกง่าย ๆ ตำรวจรู้ชั้นเชิงของผู้ร้าย

          รู้กัน  หมายถึง  รู้เป็นนัยกันเฉพาะในกลุ่มของตน เช่น เรื่องนี้เขารู้กัน รู้กันอยู่ในที  หมายถึง  รู้เรื่องดีอยู่แล้วระหว่างกันโดยไม่ต้องพูดออกมา เช่น เขารู้กันอยู่ในทีแล้วว่าจะยกมรดกให้แก่ผู้ใด  รู้แกว  หมายถึง  รู้เบาะแส รู้ระแคะระคาย เช่น รู้แกวว่าจะมายืมเงินเลยหลบหน้าไปก่อน  รู้เขารู้เรา  หมายถึง  รู้จักขอบเขตความสามารถของตนเองและผู้อื่น  รู้คิด รู้คิดรู้อ่าน  หมายถึง เข้าใจคิดตริตรอง เช่น เด็กบางคนรู้คิดรู้อ่านดีกว่าผู้ใหญ่  รู้คุณ  หมายถึง  ระลึกถึงความดีที่ผู้อื่นทำให้แก่ตน เช่น ลูกศิษย์รู้คุณอาจารย์ ลูกรู้คุณพ่อแม่  รู้ทัน หมายถึง รู้ถึงเหตุการณ์หรือความคิดของบุคคลอื่นไม่เพลี่ยงพล้ำเสียเปรียบ เช่น รู้ทันความคิดของเพื่อนว่าจะหักหลังเรื่องผลประโยชน์ รู้เท่าทัน ก็ว่า.

จินดารัตน์   โพธิ์นอก