ร้อยพัน

          ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้อ่านเดลินิวส์ที่อุตส่าห์ทักท้วงมาว่า ผู้เขียนเกิดความคลาดเคลื่อนอะไรหรือไม่  เพราะในบทความเรื่อง ต่างมุม ที่อ้างถึง “เรขาคณิต” แต่กลับไปใช้ว่า “เลขาคณิต”  เพราะที่ถูกต้องนั้นควรจะใช้ว่า “เรขาคณิต”  ก็ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ  แต่ความจริงแล้วเป็นเพราะเราอยากทดสอบดูว่ามีคนสนใจอ่านบทความของเราบ้างหรือเปล่า ขอบคุณอีกครั้งและหวังใจว่าจะติดตามคอลัมน์องค์ความรู้ภาษาไทยฯ ต่อไปนะคะ
ที่นี้ก็มาเข้าเรื่องหัวข้อในวันนี้ สงสัยกันบ้างหรือไม่คะว่าอะไรคือ ร้อยพัน  ถ้าเป็นนักบัญชีก็คงได้คำตอบทันทีว่า แสน นะสิ  ก็ไม่ผิด แต่ก็ไม่ใช่คำตอบทั้งหมด ถ้าอย่างนั้นเราลองมาค้นหาคำตอบด้วยกันนะคะ ว่านอกจากแสนแล้วร้อยพันจะเป็นอะไรได้อีกบ้าง

          ร้อย ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ มี ๓ ความหมาย ความหมายแรก หมายถึงจํานวนนับ ๑๐ สิบหนเป็นหนึ่งร้อย (๑๐๐) อาจใช้ประกอบคำอื่น ร้อยแปด  หมายถึง จํานวนมากมายหลายอย่างต่างชนิด ร้อยแปดพันเก้า ก็ว่า ร้อยลิ้น ร้อยลิ้นกะลาวน  หมายถึง อาการที่พูดกลับกลอกตลบตะแลง ร้อยสีพันอย่าง ร้อยสีร้อยอย่าง  หมายถึง โยกโย้ไปต่าง ๆ ความหมายที่ ๒ หมายถึง สอด สอดด้วยด้ายเป็นต้น เช่น ร้อยดอกไม้ ร้อยพวงมาลัย ร้อยสตางค์แดง ร้อยเชือกผูกรองเท้า ความหมายที่ ๓ หมายถึง ยศทหารบกหรือตํารวจชั้นสัญญาบัตรชั้นต้น ตํ่ากว่านายพันหรือนายพันตํารวจ เช่น นายร้อย ร้อยตรี ร้อยตํารวจโท  ส่วนคำว่า พัน มี ๒ ความหมาย คือ ความหมายแรก หมายถึง เรียกจํานวน ๑๐ ร้อย อย่างที่เราเข้าใจกันดี นอกจากนี้ยังหมายถึง  ตําแหน่งหัวหน้าทหารสมัยโบราณสูงกว่าหัวปาก บรรดาศักดิ์ชั้นประทวนตํ่ากว่าหมื่น ชื่อตําแหน่งหัวหน้านายเวรในกระทรวงมหาดไทยและกลาโหม ยศทหารชั้นสัญญาบัตรรองจากนายพล ความหมายที่ ๒ หมายถึง วนรอบด้วยสิ่งที่เป็นเส้นสายหรือสิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น พันคอ พันแผล เถาวัลย์พันกิ่งไม้ ม้วน เช่น พันไหมพรม รัดโดยรอบ เช่น พันแข้ง เกี่ยวกันไปมา เกี่ยวกันยุ่งเหยิง เช่น ด้ายพันกัน  และถ้าใช้ว่า พันพัว  หมายถึง เกี่ยวเนื่องกัน ผูกพันกัน เกี่ยวโยงพาดพิงถึงกัน เช่น พันพัวกับคดีทุจริต บางครั้งอาจใช้ว่า พัวพัน ก็ได้ความหมายเหมือนกันค่ะ.

 จินดารัตน์  โพธิ์นอก