ศัพท์กีฬา

          ผู้ที่สนใจข่าวคราวในแวดวงกีฬาคงจะสังเกตเห็นว่าในปัจจุบันมีกีฬาหลากหลายประเภทมากกว่าแต่ก่อนที่มีเรื่องราวให้ติดตาม หากสังเกตให้ดี จะเห็นว่าศัพท์ส่วนมากที่ใช้ในวงการกีฬาเป็นคำทับศัพท์ ซึ่งผู้ที่เป็นแฟนกีฬานั้น ๆ อยู่ ฟังแล้วเข้าใจ อย่างไรก็ตาม ยังมีคนทั่วไปอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่เข้าใจและต้องการจะทราบความหมายของศัพท์ดังกล่าว ตัวอย่างเช่นคำพูดที่ว่า เล่นรอบเพลออฟ ไปเล่นเหวด ขอเวลานอก ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นศัพท์ทางการกีฬาที่ใช้บ่อยซึ่งมีอธิบายไว้ในพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

          play-off หมายถึง การแข่งขันกีฬาที่จัดขึ้นหลังจากการแข่งขันที่แล้วมามีผลเสมอกัน หรือการแข่งขันที่มีผู้ชนะจากหลายกลุ่ม จำเป็นต้องหาผู้ชนะเลิศให้ได้จึงต้องจัดการแข่งขันขึ้นอีกเพื่อให้ได้ผู้ชนะ play-off ตรงกับภาษาไทยว่า การเล่นเพื่อหาผู้ชนะ แต่ส่วนใหญ่จะใช้ทับศัพท์ว่า เพลออฟ เวลานอก ตรงกับภาษาอังกฤษว่า time out หมายถึง เวลาที่ขอหยุดการแข่งขันชั่วคราวตามกติกาหรือเมื่อมีเหตุจำเป็น ในกีฬาแต่ละชนิดจะมีกติกากำหนดให้มีการขอเวลานอกแตกต่างกันไป เช่น ในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล เมื่อลูกตาย (เช่น เมื่อลูกบาสเกตบอลออกนอกสนาม หรือลูกลงห่วงเรียบร้อยแล้ว) โดยทั่วไปผู้ฝึกสอนของแต่ละทีมเท่านั้นที่สามารถขอเวลานอกได้ครึ่งละ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑ นาที ส่วนในกีฬาฟุตบอล ผู้ตัดสินคนเดียวเท่านั้นที่สามารถหยุดการแข่งขันได้ แต่ทั้งนี้ผู้ตัดสินจะนำเวลาที่เสียไปทุกครั้งมาชดเชยให้เต็มตามเวลาที่กำหนดไว้ ศัพท์ทางการกีฬาอีกคำหนึ่งที่ใช้ในการฝึกฝน คือ คำว่า weight training คำนี้ตรงกับภาษาไทยว่า การฝึกฝนโดยใช้น้ำหนัก ซึ่งหมายถึงวิธีการฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางกายของนักกีฬาและบุคคลทั่วไป โดยการใช้อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักเป็นเครื่องช่วยถ่วงให้กล้ามเนื้อของร่างการทำงานให้มากขึ้น เช่นนักกีฬาเทนนิส นักกีฬาว่ายน้ำ หรือบุคคลที่ต้องการสร้างความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ จะสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายโดยการฝึกด้วยน้ำหนัก

                                                                                                                                                            แสงจันทร์ แสนสุภา