สลบเหมือด

ถาม : คำ “สลบ” เมื่อมีคำ “เหมือด” ขยาย เป็น “สลบเหมือด” มีความหมายเปลี่ยนไปอย่างไร หรือไม่?

ตอบ : คำ “สลบ” หมายถึง แน่นิ่งไม่รู้สึกตัว เช่น เขาถูกตีจนสลบ หมอวางยาสลบคนไข้ก่อนผ่าตัด. เมื่อมีคำ “เหมือด” ขยายคำ “สลบ” เป็น “สลบเหมือด” หมายถึง แน่นิ่ง ไม่รู้สึกตัวจริง ๆ เพราะถูกทำร้ายหรือเหนื่อยมากเกินไป เช่น เขาถูกอันธพาลรุมทำร้ายจนสลบเหมือด คุณแม่วุ่นวายจัดงานแต่งงานให้ลูกสาว พอเสร็จงานก็สลบเหมือด. คำ “สลบเหมือด” ไม่ใช้แสดงอาการของคนไข้ที่ถูกวางยาสลบ คำ “เหมือด” น่าจะเป็นคำไท ปรากฏในภาษาไทขาว ของชาวไทที่อยู่ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม. มีคำ “เมิ้ด” หมายถึง เป็นลมหมดสติ จึงสันนิษฐานว่า คำ “เมิ้ด” กับ “เหมือด” น่าจะเป็นคำเดียวกัน.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.