สำอาง

          สำอาง เป็นคำที่แผลงมาจากคำภาษาเขมร สฺอาง (อ่านว่า สะ-อาง) แปลว่า แต่ง แต่งให้เหมาะด้วยเครื่องประดับ.

          สำอาง เป็นคำนาม แปลว่า เครื่องสำหรับแต่ง. ในภาษาไทยเรียกเครื่องแป้ง เครื่องแต่งหน้า เช่น แป้ง ลิปสติก รูจทาแก้ม ว่า เครื่องสำอาง.  ถ้าเป็นราชาศัพท์จะใช้ว่า เครื่องพระสำอาง.  คำลักษณนามที่ใช้กับคำว่า เครื่องสำอาง คือคำว่า ชิ้น อย่าง ชนิด ยี่ห้อ   เช่น ฝากซื้อเครื่องสำอางสัก ๒ ชิ้นนะ. เขาซื้อเครื่องสำอางมา ๓ อย่าง. คุณว่าเครื่องสำอางชนิดไหนดีกว่ากัน. คุณใช้เครื่องสำอางยี่ห้ออะไร.

          คำว่า สำอาง นอกจากจะปรากฏในคำว่า เครื่องสำอาง แล้ว ยังใช้เป็นคำกริยาอกรรมหรือเป็นคำขยายได้ มีความหมายว่า สำรวย อ้อนแอ้น ไม่บึกบึน ไม่ชอบทำงานสกปรก เช่น เด็กคนนี้สำอางจริง ของสกปรกนิดก็จับไม่ได้. คนสำอางอย่างนี้จะทำอะไรไหว.

          คำว่า สำอาง เขียน ส เสือ  สระอำ  อ อ่าง  สระอา  ง งู ไม่มีตัวการันต์

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.