หยอด

          คำว่า หยอด มีหลายความหมาย ความหมายหนึ่งหมายถึง ใส่ลงคราวละน้อย ๆ  สิ่งที่หยอดมักมีลักษณะค่อนข้างข้น เช่น ไข่แดงที่ผสมแป้งเล็กน้อย หยอดลงในน้ำเชื่อมที่ตั้งไฟเดือด ทำเป็นทองหยอด.  แม่ตักหัวกะทิหยอดหน้าขนม. อีกความหมายหนึ่ง หมายถึง อาการที่บีบน้ำยาใส่ดวงตาที่เจ็บหรือเคืองทีละหยดก็เรียกว่า หยอด  และเรียกยานั้นว่า ยาหยอดตา.  คนเจ็บที่ลุกขึ้นนั่งรับประทานอาหารเองไม่ได้ ต้องมีคนป้อนอาหารให้ ก็ใช้เป็นคำเปรียบว่า หยอดน้ำข้าวต้ม.  คำว่า หยอด จึงมีความหมายว่า ใส่ลงคราวละน้อย และค่อย ๆ ใส่อย่างเบามือ อย่างตั้งใจ ลงในที่จำกัด. อาการหยอดมีนัยความหมายว่า ค่อย ๆ ใส่ลงอย่างตั้งใจ อย่างประณีต จึงนำมาใช้เปรียบเทียบกับกริยาชมหรือเยินยอว่า หยอดคำชม หยอดคำหวาน  หมายความว่า ชมน้อย ๆ อย่างจริงใจ กล่าวคำหวานให้ชื่นใจ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.