ออสการ์ หรือ ออสคาร์

          ไม่ว่าจะเป็นงานประกาศผลรางวัลออสการ์ (Oscar) ครั้งที่ ๘๑ ที่เพิ่งผ่านไป หรือชื่อปลาออสการ์ (Oscar)     ที่เป็นปลาประเภทสวยงามจากแม่น้ำแอมะซอน หรือชื่อของออสการ์ ไวลด์ (Oscar Wilde) กวีและนักเขียนบทละครชาวไอริชที่มีชื่อเสียง   คำว่า ออสการ์ เป็นประเด็นปัญหาที่มีผู้สอบถามมายังราชบัณฑิตยสถานว่า เหตุใดคำนี้ไม่ถอดทับศัพท์ว่า ออสคาร์ ในเมื่อ car  ถอดทับศัพท์ว่า คาร์  

          หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษของราชบัณฑิตยสถานที่ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ มีข้อหนึ่งกำหนดไว้ว่า   “คำที่พยางค์สุดท้ายเป็น ca co และ cer (ที่ออกเสียงเกอร์) ซึ่งไทยเรานิยมใช้เสียง ก ให้ใช้ ก เช่น America = อเมริกา  disco = ดิสโก  soccer = ซอกเกอร์”  ดังนั้น คำตอบตามหลักเกณฑ์ข้อนี้ก็คือ Oscar = ออสการ์   ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษฉบับเดิม ได้มีการพิจารณาเรื่องการทับศัพท์เสียง p t k อย่างละเอียดถี่ถ้วนขึ้น หลักเกณฑ์ข้อนี้มีว่า  “เสียง p t และ k ในภาษาอังกฤษออกเสียงได้ทั้งแบบใกล้เคียงกับเสียงพยัญชนะไทย พ ท และ ค ตามลำดับ และเสียงแบบที่ใกล้เคียงกับเสียงพยัญชนะไทย ป ต ก ตามลำดับ  การจะออกเสียงพยัญชนะดังกล่าวเป็นแบบใดขึ้นอยู่กับกรณีแวดล้อมหลายประการ เช่น ตำแหน่งของเสียงนั้น ๆ ในคำ การออกเสียงเน้นหรือไม่เน้น อิทธิพลของพยัญชนะใกล้เคียง เป็นต้น หลักเกณฑ์ข้อหนึ่งกำหนดว่า เมื่อตามหลังเสียง s ใช้ ป ต ก เช่น spam = สแปม  install = อินสตอล  biscuit = บิสกิต  ยกเว้นในกรณีที่  s  ที่อยู่ข้างหน้าเป็นส่วนท้ายของหน่วยคำเติมหน้า เช่น dis- mis-  เสียงพยัญชนะ p t k ที่ตามมา ถอดเป็น พ ท และ ค เช่น  disprove = ดิสพรูฟ  mistreat = มิสทรีต  misconduct =  มิสคอนดักต์” 

          Oscar ไม่ว่าจะถอดตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ฉบับเก่าหรือฉบับปรับปรุง ก็ต้องถอดว่า ออสการ์ สิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันว่า ออสการ์ ใกล้เคียงกับที่เจ้าของภาษาออกเสียง ก็คือ เวลาที่พิธีกรประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลว่า The Oscar goes to… เขาออกเสียงชัดเจนว่า ออส-การ์

        แสงจันทร์  แสนสุภา