ออสการ์

          เมื่อเอ่ยถึงออสการ์หลายท่านจะนึงถึงรางวัลที่มอบให้ดารา นักแสดง หรือผู้เกี่ยวข้องกับแวดวงภาพยนต์ แต่ทราบหรือไม่ว่าออสการ์ยังเป็นชื่อเรียกปลาอีกด้วย คณะกรรมการจัดทำอนุกรมวิธานสัตว์ แห่งราชบัณฑิตยสถานได้อธิบายเกี่ยวกับปลาออสการ์ไว้พอสังเขปดังนี้

          ปลาออสการ์เป็นปลาน้ำจืดชนิด Astronotus ocellatus  Cuvier วงศ์ Cichlidae มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อนของทวีปอเมริกาใต้ นำเข้ามาในประเทศไทยนานกว่า ๕๐ ปี และเพาะเลี้ยงกันเป็นปลาสวยงาม ลำตัวสั้นป้อม แบนหนา คอดหางสั้นกว้าง แนวสันหลังโค้งพอ ๆ กับแนวสันท้อง ปากกว้างปานกลาง เชิดขึ้น คางยื่น ฟันเล็ก ตาโตอยู่ในระดับเดียวกับปลายจะงอยปาก จมูกมีรูเดียวในแต่ละข้างของหัว ครีบหลัง ครีบอก และครีบท้อง ตั้งอยู่ในแนวดิ่งผ่านขอบด้านท้ายของหัว ครีบก้นมีก้านครีบแข็งและก้านครีบแขนงรวม ๑๘–๑๙ ก้าน และมีจุดเริ่มต้นใต้กึ่งกลางฐานของครีบหลัง ซึ่งมีก้านครีบรวมประมาณ ๓๓ ก้าน ครีบก้นและครีบหลังมีขอบกลมคล้ายกันและเข้ารูปกันพอดีกับขอบบนและล่างของคอดหาง และครีบหางซึ่งมีปลายครีบกลม ด้านข้างทั้งหมดจึงเป็นรูปไข่ ครีบอกสั้นเป็นรูปพัด ปลายครีบท้องยื่นยาวเป็นเส้น เกล็ดเป็นแบบเกล็ดหนาม เส้นข้างตัวตอนแรกยาวและต่างระดับกับส่วนท้ายที่พาดอยู่ในแนวกลางคอดหาง มีสีเป็นแถบเป็นด่างดวงแตกต่างกันอย่างมากทั้งโดยธรรมชาติและการคัดเลือกพันธุ์ ปลาขนาดเล็กและขนาดย่อมมีสีที่ดึงดูดความสนใจมากกว่าปลาขนาดโต หัว ลำตัว และครีบมักมีสีเดียวกัน ทั่วไปมีลวดลายเป็นสีเขียวคล้ำ น้ำตาลคล้ำ หรือม่วงคล้ำ ตาสีแดง ที่บริเวณคอดหางมีจุดสีดำล้อมขอบด้วยสีแดงเด่นอยู่ ๑ จุด ระหว่างลวดลายตามข้างลำตัวและหัวมีจุดสีแดงขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไป ขอบปลายครีบเดี่ยวมีสีแดง ขาว หรือจาง ครีบอกใส เพศผู้มีลำตัวแคบกว่าเพศเมีย ปัจจุบันมีการคัดเลือกพันธุ์จนได้สีแดง ม่วง หรือเทา มีจุดเป็นกระเกือบทั้งตัว แต่ที่คอดหางก็ยังมีจุดสีดำ เป็นปลากินเนื้อรูปร่างล่ำสัน ท่าทางบึกบึน เมื่อประกอบกับสีสันและพฤติกรรมว่ายกางครีบเชื่องช้า ทำให้ดูเด่นน่าเกรงขาม ยาวได้ถึง ๓๐ เซนติเมตร.

พรรษา  ไทรงาม