อินทรีย์

          คำว่า อินทรีย์ ที่ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า  organic ที่ใช้ในในความหมายว่า ที่มาจากสิ่งมีชีวิต ไม่ได้มาจากการสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์  เกษตรอินทรีย์  ข้าวอินทรีย์   กรดอินทรีย์ 

          ปุ๋ยอินทรีย์   บางคนเรียกว่า ปุ๋ยหมัก  เป็นปุ๋ยที่ได้จากธรรมชาติ  ผลิตโดยการบ่มหมักของเสียที่ได้จากมูลวัว มูลไก่ ซากต้นไม้  ใบไม้ มูลค้างคาว และแร่ธาตุต่าง ๆ ในธรรมชาติ  

          เกษตรอินทรีย์  หมายถึงระบบการเกษตรที่ผลิตอาหาร โดยเน้นหลักการบำรุงดิน การเลี้ยงสัตว์  การปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมีที่มาจากการสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ยาปฏิชีวนะ แต่ประยุกต์กลไกและวัฏจักรธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิต และพัฒนาความต้านทานต่อโรคของพืชและสัตว์เลี้ยง  

          ข้าวอินทรีย์ หมายถึง ข้าวที่ผลิตโดยไม่ใช้สารเคมี หรือสารสังเคราะห์ต่าง ๆ  เป็นข้าวที่ปลอดภัยจากอันตรายของสารตกค้าง ทำให้ผู้บริโภคมีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี  

          กรดอินทรีย์ เป็นกรดที่ได้จากพืชหรือสัตว์ เช่น กรดน้ำส้ม  กรดซิตริก (กรดมะนาว) กรดแอสคอร์บิก (วิตามินซี) กรดอะมิโน ฯลฯ มักเป็นกรดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนไม่รุนแรง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.