อียิปต์

          อียิปต์เป็นชื่อประเทศสำคัญในแอฟริกาเหนือ มีแม่น้ำไนล์เป็นแม่น้ำสำคัญหล่อเลี้ยงชาวอียิปต์มาแต่ครั้งบรรพกาล. คำว่า อียิปต์ เดิมเป็นภาษา Amarna (อ่านว่า อา-มาร์-น่า) ว่า Hikuptah (ไอ-คุบ-ต้า) แปลว่า แม่น้ำไนล์ บางคนจึงเรียกอาณาจักรอียิปต์โบราณว่า อาณาจักรไอยคุปต์ (อ่าน ไอ-ยะ-คุบ) โบราณ. คำว่า Hikuptah (ไอ-คุบ-ต้า) เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ เมื่อเข้าไปอยู่ในภาษากรีก ละติน และฝรั่งเศส ตามลำดับ และได้เพี้ยนเสียงไปเป็น Egypt (อี-จิบ) ในภาษาอังกฤษ. และไทยเขียน อียิปต์ ออกเสียงว่า อิ -หฺยิบ.  อาณาจักรอียิปต์โบราณมีอายุอยู่ระหว่าง ๓๐๐๐ ปีก่อนคริสตกาลจนถึงประมาณคริสต์ศตวรรษที่ ๔  เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ มีอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองมาก ชาวอียิปต์โบราณมีความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตาย เมื่อคนหรือสัตว์ตายลง จะทำเป็นมัมมี่ และฝังในสุสาน ถ้าเป็นสุสานของกษัตริย์ มักทำขนาดใหญ่โต ปิระมิดเป็นสุสานแบบหนึ่งที่นิยมสร้างกันในสมัยราชวงศ์เก่าของอียิปต์โบราณ คำว่า อียิปต์ พยางค์แรกเขียน สระอี แต่คนทั่วไปมักออกเสียงสั้น เพราะไม่ลงน้ำหนักเสียง จึงฟังเหมือนสระอิ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.