อีโปง

อีโปง เขียน อ อ่าง สระอี สระโอ ป ปลา ง งู  มี ๒ คำ  คำแรก เป็นชื่อเรียกเรือขุดชนิดหนึ่ง  ยาวประมาณ ๑ วา  ทำจากต้นตาลแก่อายุ ๒๐ ปีขึ้นไป ใช้ส่วนโคนต้นนำมาผ่าซีก แล้วใช้แกลบสุมไฟให้ไส้ไหม้ ขุดส่วนที่ไหม้นั้นออก  ใช้ไม้กระดานปิดส่วนท้ายแล้วใช้ชันยาไม่ให้น้ำเข้า ส่วนโคนของต้นตาลเป็นหัวเรือ ส่วนยอดของต้นตาลเป็นท้ายเรือ.

อีโปง คำที่ ๒ ใช้เป็นชื่อการพนันอย่างหนึ่ง. อีโปง มี ๒ แบบ คือ อีโปงครอบ และ อีโปงซัด มีลูกอีโปงเป็นอุปกรณ์การเล่นสำคัญ ลูกอีโปงมีลักษณะเป็นลูกบาศก์ ๖ หน้า แต่ละหน้ามีภาพน้ำเต้า  ปู  ปลา  กุ้ง  เสือ  และไก่ ไม่ซ้ำกัน. อีโปงครอบ ผู้เป็นเจ้ามือจะใช้ถ้วยครอบลูกอีโปง เขย่าแล้วให้ผู้เล่นแทง. ส่วน อีโปงซัด เจ้ามือให้ผู้เล่นแทงแล้วเจ้ามือซัดหรือทอดลูกอีโปง.

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒