เกรียน

          เกรียน  มีหลายความหมาย  ความหมายแรก หมายถึง สั้นเกือบติดหนังหัว หรือผิวหนัง หรือพื้นที่  เช่น  เขาตัดผมเกรียนเหมือนนักเรียนเตรียมทหาร  ทรงผมทันสมัยของหนุ่มยุคใหม่ต้องทรงเกรียน  สุนัขพันธุ์ไทยมักจะมีขนเกรียน  บ้านนั้นเขาตัดหญ้าเกรียนดีจริง ๆ 

          เกรียน ความหมายที่ ๒ ใช้เรียกแป้งซึ่งนวดด้วยน้ำร้อนแล้วยังไม่น่าย  ยังเป็นเม็ดปนอยู่  เม็ดนั้นเรียกว่า เกรียน  นอกจากนี้ยังเรียกปลายข้าวละเอียด ๆ ว่า ข้าวปลายเกรียน.  ความหมายที่ ๓ เป็นชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ ดอกสีขาวหรือม่วงอ่อน  เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง

          ปัจจุบันคำว่า เกรียน มีผู้นำไปใช้เป็นคำสแลงเพื่อเรียกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว  ทำอะไรโดยไม่สนใจใคร ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล  หรือทำอะไร ๆ ไปตามอารมณ์โดยปราศจากการไตร่ตรอง  เช่น  หนังเรื่องนี้เป็นเรื่องของพวกเกรียน มีแต่เด็กชอบใช้อารมณ์ ไร้เหตุผล.  ในเว็บไซ้ต์นี้ชอบมีพวกเกรียนมาก่อกวนเสมอ.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.