“เกาหลีใต้ฟีเวอร์”

          ปัจจุบันในประเทศไทยเกิดกระแส “เกาหลีใต้ฟีเวอร์” หรือ กระแส “คลั่งเกาหลีใต้” ขึ้น ไม่ว่าจะเปลี่ยนโทรทัศน์ไปช่องไหนก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของรายการโทรทัศน์ว่า เริ่มมีรายการของประเทศเกาหลีใต้มากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็น ละครชุดเกาหลี   ดารา นักร้อง ภาพยนตร์ เพลงเกาหลี ฯลฯ ทั้งนี้ วัฒนธรรมสื่อข้ามชาติจากประเทศเกาหลีใต้ไม่ได้แพร่หลายแต่เฉพาะวัยรุ่นเท่านั้น แม้เด็กและผู้ใหญ่ก็สามารถเข้าถึงวัฒนธรรมเกาหลีใต้ผ่านสื่อข้ามชาติจากประเทศเกาหลีใต้ได้ไม่ยาก  บางคนถึงขนาดต้องเดินทางไปท่องเที่ยวให้เห็นสถานที่จริงกันทีเดียว  แต่หากย้อนถามว่า เรารู้จักประเทศเกาหลีใต้กันมากน้อยแค่ไหน   หลาย ๆ คนอาจไม่แน่ใจนักว่า ประเทศเกาหลีใต้มีความสำคัญอย่างไร  ดังนั้น จึงขอให้ข้อมูลของประเทศเกาหลีใต้ที่น่าสนใจ  ดังนี้

          ประเทศเกาหลีใต้ เรียกชื่อเป็นทางการว่า  สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea)   ตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปเอเชีย อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับประเทศเกาหลีเหนือ  มีเส้นแบ่งเขตทั้ง ๒ ประเทศโดยใช้เส้นขนานที่ละติจูด  ๓๘ องศาเหนือ  ทิศตะวันออกจดทะเลญี่ปุ่น ทิศใต้จดช่องแคบเกาหลี  ทิศตะวันตกจดทะเลเหลือง  มีเนื้อที่ ๙๘๔๗๗ ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ ทางตะวันออกและตอนกลางค่อนไปทางตอนใต้เป็นภูเขา มีเกาะนอกชายฝั่งตอนใต้และตะวันตกเฉียงใต้มากมาย  มีท่าเรือที่ดีที่สุดตั้งอยู่บนฝั่งด้านตะวันตก และตามชายฝั่งมีที่ราบดินตะกอนหลายแห่ง  ตั้งขึ้นเป็นสาธารณรัฐอิสระ ใน ค.ศ. ๑๙๔๘ เข้าต่อสู้ในสงครามเกาหลี ระหว่าง ค.ศ. ๑๙๕๐-๑๙๕๓ เมืองสำคัญได้แก่ ปูซาน แตกู อินชอน กวางจู  แตจอน  และมีกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ ตั้งอยู่ห่างจากเมืองอินชอนไปทางทิศตะวันออก ๖๔  กิโลเมตร  เป็นศูนย์กลางการค้า วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมของประเทศ  มีอุตสาหกรรมสิ่งทอ และแปรรูปอาหาร มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล พระราชวังดังซู และพระราชวังซังดุก  เมืองนี้เป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ยี ระหว่าง ค.ศ. ๑๓๙๒-๑๙๑๐  สถาปนาเป็นเมืองหลวงของประเทศใน ค.ศ. ๑๙๔๘ จากที่กล่าวมาเป็นข้อมูลคร่าว ๆ ที่จะทำให้คนทั่วไปรู้จักประเทศเกาหลีใต้มากยิ่งขึ้น  แม้กระแสเกาหลีใต้อาจเข้ามาและหายไป แต่ก็ยังคงประเทศที่น่าสนใจและน่าค้นหาอยู่เสมอ


       อิสริยา  เลาหตีรานนท์