เกี้ยมอี๋

คำว่า เกี้ยมอี๋ มาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่า เจียมอี๊.  เจียม แปลว่า แหลม. อี๊ แปลว่า ลูกกลม ๆ. เจียมอี๊ หรือ เกี้ยมอี๋ หมายถึง ของกินชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเจ้าเป็นตัวเล็ก ๆ ยาวรี หัวท้ายแหลมคล้ายลอดช่อง  ใช้ปรุงเป็นอาหารเช่นเดียวกับเส้นก๋วยเตี๋ยว. เกี้ยมอี๋แบบดั้งเดิมของจีนปรุงแบบก๋วยเตี๋ยวน้ำ แต่ไทยอาจดัดแปลงเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้ง

อาหารจีนอีกชนิดหนึ่งที่มีชื่อใกล้เคียงกัน คือ ขนมอี๋ มีลักษณะเป็นลูกกลม ๆ คล้ายขนมบัวลอย ต้มน้ำตาลไม่ใส่กะทิ เป็นของกินในวันสารทเรียกว่าวันสารทขนมอี๋ ซึ่งตรงกับวันเหมายัน (อ่านว่า เห-มา-ยัน) คือวันที่ซีกโลกเหนือมีกลางคืนยาวนานที่สุดและกลางวันสั้นที่สุด

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒