เขียนอย่างไร

          ในบทความครั้งก่อนผู้เขียนได้เขียนถึงการสะกดชื่ออาหารที่ถูกต้องที่นำหน้าด้วย “กระ” และ “กะ” เช่น ผัดกะเพรา กระเพาะปลา กะพง  ในวันนี้จึงจะเล่าถึงการเขียนชื่ออาหารที่มักใช้สับสนกัน  ดังนี้

          เราจะใช้ว่าคำว่า “ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า” หรือ “ก๋วยเตี๋ยวลาดหน้า” จากหนังสืออ่านอย่างไร เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  การเขียนที่ถูกต้องนั้น ใช้ว่า ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า จากหนังสือพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของคำว่า “ราด” หมายถึง เทของเหลว ๆ เช่นน้ำให้กระจายแผ่ไปหรือให้เรี่ยรายไปทั่ว เช่น ราดน้ำ ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า ข้าวราดแกง  คำว่า “จับฉ่าย” มักเขียนผิดเป็น “จับไฉ่” ที่ถูกต้องคือ จับฉ่าย หมายถึง ชื่ออาหารอย่างจีนชนิดหนึ่งที่ใส่ผักหลาย ๆ อย่าง ของต่างๆ ที่ปะปนกันไม่เป็นสำรับ ไม่เป็นชุด  คำว่า “ครองแครง” มักเขียนผิดเป็น “คลองแคลง” ที่ถูกต้องคือ ครองแครง หมายถึง ชื่อขนมที่ทำด้วยแป้งกดบนพิมพ์ที่เป็นรอยริ้ว ๆ คล้ายฝาหอยแครง ต้มกับกะทิ ถ้าทอดกรอบเคล้าน้ำตาลเคี่ยว เรียกว่า ครองแครงกรอบ  คำว่า “พะแนง” มักเขียนผิดเป็น “แพนง” ที่ถูกต้องคือ พะแนง หมายถึง แกงคั่วไก่หรือเนื้อเป็นต้น น้ำแกงข้น  คำว่า “มัสมั่น” มักเขียนผิดเป็น “มัสหมั่น” ที่ถูกต้องคือ มัสมั่น หมายถึง ชื่อแกงชนิดหนึ่ง น้ำแกงข้น เป็นแกงอย่างมุสลิม ใช้เนื้อหรือไก่เป็นต้นชิ้นโต ๆ ปรุงด้วยเครื่องเทศ มีรสเค็ม หวาน และออกเปรี้ยวเล็กน้อย

          นอกจากนี้ ยังมีชื่อพืชผักที่ใช้นำมาประกอบอาหารที่มักเขียนผิด เช่น คำว่า “ขึ้นฉ่าย” มักเขียนผิดเป็น “คึ่นช่าย” ที่ถูกต้องคือ ขึ้นฉ่าย  หมายถึง ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Apium graveolens  L.  ในวงศ์ Umbelliferae ใบคล้ายผักชีแต่โตกว่า กลิ่นฉุน เป็นพรรณไม้ที่นำเข้ามาปลูกเพื่อเป็นอาหาร  คำว่า “ถั่วพู” มักเขียนผิดเป็น “ถั่วพลู” ที่ถูกต้องคือ ถั่วพู หมายถึง ชื่อถั่วชนิด Psophocarpus tetragonolobus  (L.) DC. ในวงศ์ Leguminosae ฝักมีครีบตามยาว ๔ ครีบ

          ทั้งนี้ ยังมีคำอีกหลายคำที่เกี่ยวกับอาหารและมีการใช้กันสับสนซึ่งผู้เขียนจะได้นำเสนอในคราวต่อไป.

       อิสริยา  เลาหตีรานนท์