เชิงกราน

          เชิงกราน เป็นคำเรียกเตาไฟที่ปั้นด้วยดิน ยกตั้งได้ มีฐานที่ยื่นออกมาสำหรับวางฟืน ใช้กันมากในสมัยอยุธยา

          กระดูกสะโพกมีลักษณะคล้ายเชิงกรานจึงเรียกว่า “กระดูกเชิงกราน” กระดูกเชิงกรานประกอบด้วยกระดูก ๕ ส่วนยึดติดต่อกันเป็นโครงดูเผิน ๆ คล้ายเตาเชิงกราน ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของกระดูกเชิงกรานคือ กระดูกไอเลี่ยม (Ilium) เป็นแผ่นแผ่กว้างอยู่ใต้เอวลงมา ทำหน้าที่รองรับส่วนเอวของกระโปรงหรือกางเกงไม่ให้หล่นลงจากเอว กระดูกนี้จะผายออกเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์ เด็กหรือคนที่มีรอบเอวใหญ่จึงต้องนุ่งกระโปรงหรือกายเกงที่มีสายเพื่อช่วยพยุงไม่ให้กระโปรงหรือกางเกงหลุดออกจากเอว

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.