เปตอง

          คำว่า เปตอง มาจากภาษาฝรั่งเศส  เป็นกีฬาที่เล่นโดยการโยนลูกบอลเหล็กให้เข้าใกล้ลูกแก่นที่ทำด้วยไม้ให้มากที่สุด กีฬาชนิดนี้มักเล่นบนพื้นดินแข็งหรือพื้นกรวดละเอียด แต่ไม่เหมาะกับพื้นทราย

          กีฬาเปตองมีต้นกำเนิดจากประเทศกรีกประมาณ ๒๐๐๐ ปีก่อนคริสตกาล ในสมัยนั้นใช้ก้อนหินทรงกลมโยนเล่นแข่งกันว่าใครจะโยนได้แม่นยำกว่ากัน เมื่อโรมันครอบครองกรีกก็ได้รับไปเล่น และนำไปเผยแพร่ในฝรั่งเศสทางตอนใต้   ในประเทศไทยมีหลักฐานว่า มีผู้นำกีฬาเปตองเข้ามาเล่นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘  และได้รับการสนับสนุนจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งโปรดกีฬาชนิดนี้ตั้งแต่ประทับในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ และสนับสนุนให้มีการเล่นกีฬาเปตองในประเทศไทย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.