เป่ากบ

          เป่ากบ เป็นคำประสม คำว่า เป่า หมายถึง พ่นลมออกมาทางปาก ทางท่อ เป็นต้น เพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เป่าไฟ คือเอาปากหรือหลอดเป่าลมให้ไฟติด  เป่าลูกดอก คือ พ่นลมออกมาทางปากให้ลูกดอกที่อยู่ในลำกล้อง (สำหรับเป่า) ออกจากลำกล้องไปยังจุดหมายปลายทาง.  หรือหมายถึง ใช้เครื่องพ่นลมเป่าลมออกมา เช่น เป่าผมให้แห้ง

          ส่วน กบ มี ๒ ความหมาย ความหมายหนึ่งหมายถึงชื่อของสัตว์สี่เท้าสะเทินน้ำสะเทินบก ไม่มีหาง ตีนแบน มีหนังติดเป็นพืด กระโดดได้ไกล ว่ายน้ำดำน้ำได้เร็ว. และอีกความหมายหนึ่งหมายถึง ประกบ. 

          เมื่อนำคำว่า เป่า และ กบ มาประสมกันเป็น เป่ากบ ใช้เป็นชื่อการเล่นแบบหนึ่ง มีผู้เล่น ๒ คน เป่ายางรัดของ ขนาดสวมข้อมือได้ ชื่อการเล่นแบบนี้มีผู้สันนิษฐานไว้เป็น ๒ แบบ แบบหนึ่งคือสมมุติว่ายางเป็นกบ โดยผลัดกันเป่าคนละทีให้ยางของตนกระโดดเหมือนกบไปทับยางฝ่ายตรงข้าม  ฝ่ายที่ถูกทับก็จะเสียยางให้ฝ่ายตรงข้าม เรียกว่า ถูกกิน. อีกแบบหนึ่ง หมายถึง การเป่ายางให้ขึ้นไปประกบบนยางของฝ่ายตรงข้าม

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.