เพชร

          เมื่อคู่รักมีโครงการแต่งงาน สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลย คือ สินสอด ทองหมั้น หรือของที่ระลึก แหวนเพชรเป็นหนึ่งในสินสอดหรือของที่ระลึกสำคัญ ต่อไปนี้ขอนำท่านผู้อ่านมารู้จักกับคำว่า “เพชร” พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้อธิบายว่า “ชื่อแก้วที่แข็งที่สุดและมีนํ้าแวววาวมากกว่าพลอยอื่น ๆ ใช้ทําเครื่องประดับหรือใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม; โดยปริยายหมายความว่า แข็งที่สุด เช่น เหล็กเพชร ใจเพชร”

          ต่อไปนี้มารู้จักกับเพชรตามที่ปรากฏในหนังสือพจนานุกรมแร่และอัญมณี ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

          ธาตุธรรมชาติชนิดหนึ่ง เป็นอัญรูปหนึ่งของคาร์บอน (C) เป็นพหุสัณฐานกับแกรไฟต์ ผลึกอยู่ในระบบสามแกนเท่า รูปทรงแปดหน้า เป็นแร่ที่แข็งที่สุด คือมีค่าความแข็ง ๑๐ ความถ่วงจำเพาะ ๓.๕ เป็นแร่ที่หายาก ใส ไม่มีสี หรือมีสีต่าง ๆ เช่น เหลือง น้ำเงิน แดง ชมพู เทา ดำ ชนิดที่มีสีดำและทึบแสง เรียก คาร์โบนาโด มีสมบัติในการหักเหของแสงและการกระจายแสงสูงมาก เมื่อนำมาเจียระไนจะเกิดประกายแวววาว บางก้อนมีลักษณะเด่นคือคล้ายน้ำมันฉาบ รอยแตกลักษณะเว้าโค้ง จัดเป็นรัตนชาติที่มีราคาสูงสุดชนิดหนึ่ง มีสมบัติของรัตนชาติครบถ้วน เป็นอัญมณีประจำเดือนเกิดเมษายน เพชรเมื่อนำไปเผาจะกลายเป็น CO2 ไม่ละลายในกรด ไม่หลอมตัว

          เพชรในธรรมชาติเกิดภายใต้อุณหภูมิและความดันสูงมาก หินที่พบเพชรเกิดอยู่นั้น เป็นหินอัคนีชนิดเพริโดไทต์ แหล่งเพชรที่มีชื่อเสียงมากคือ ที่คิมเบอร์ลีย์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ จึงเรียกหินเพริโดไรต์ที่นั้นว่า หินคิมเบอร์ไลต์ (kimberlite) ไปด้วย แหล่งเพชรโดยมากพบอยู่ในแหล่งลานแร่ที่เกิดจากการผุพังของหินเดิมที่มีเพชรเกิดอยู่ จนทำให้เพชรซึ่งทนทานต่อการกร่อนผุพังถูกนำพาไปสะสมตัวอยู่ในลานแร่ เพชรที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นรัตนชาติสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้ เช่น ทำผงขัด ทำหัวเจาะเพชร

          ถึงแม้ว่าจะถือเพชรเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักนิรันดร์ หากชีวิตคู่ไม่ยึดความอดทนและความมีเหตุผลก็ยากจะไปถึงดวงดาวได้

สำรวย นักการเรียน