เมฆ-ฝ้า

          เมฆ คือ ละอองไอนํ้าเล็กๆ ที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มลอยอยู่บนฟ้า และอาจตกลงมาเป็นฝนได้.  เมฆมีหลายชนิด มีรูปร่างแตกต่างกัน และลอยอยู่ในระดับความสูงไม่เท่ากัน เมฆส่วนใหญ่มีสีขาว แต่ถ้ารวมกันอยู่หนาแน่นอาจเห็นเป็นสีเทา และเมฆฝนจะเห็นเป็นสีดำ.  เมฆ มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่า เมฆ (อ่านว่า เม-คะ) แปลว่า สิ่งที่จะหยดลงมาเป็นน้ำหรือฝน เพราะมาจากรากศัพท์ซึ่งแปลว่า หยด

          ในภาษาเหนือและภาษาอีสานมีคำว่า ฝ้า ซึ่งความหมายเหมือนคำว่า เมฆ. นอกจากคำว่า ฝ้า แล้ว ภาษาอีสานยังมีคำว่า ขี้ฝ้า ซึ่งหมายถึง เมฆ อีกด้วย. เมื่อคนไทยใช้คำว่า เมฆ ซึ่งเป็นคำยืมภาษาบาลีและสันสกฤตกันมากขึ้น คำว่า ฝ้า ก็ไม่ค่อยมีผู้ใช้ในความหมายว่า เมฆ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.