เมตร

          เมตร มาจากคำภาษาฝรั่งเศสว่า mètre (ออกเสียง แม้ต-เตฺรอะ ).  เมตร เป็นชื่อหน่วยมาตราวัดระยะทางในระบบสากล  ผู้ที่พัฒนามาตราวัดระยะระบบนี้ขึ้นมาคือราชบัณฑิตยสถานแห่งฝรั่งเศส  เดิมกำหนดจากความยาว ๑ ใน ๑๐ ล้านส่วนของระยะทางระหว่างเส้นศูนย์สูตรกับขั้วโลกเหนือโดยคำนวณที่ระดับผิวน้ำทะเล  หน่วยที่ยาว ๑ ใน ๑๐๐ ของเมตรเรียกเซนติเมตร ส่วนหน่วยที่ยาว ๑๐๐๐ เท่าของเมตร เรียก กิโลเมตร

          เมตร ใช้บอกความกว้าง ความสูง ความยาว และระยะทาง เช่น ตึกแถวคูหานี้หน้ากว้าง ๔ เมตร เพดานบ้านของเขาสูง ๓ เมตร เมื่อปีที่แล้วเขาเป็นแชมป์วิ่ง ๔๐๐ เมตร. นอกจากนี้ คำว่า เมตร ยังปรากฏในคำประสมว่า ไม้เมตร หมายถึง ไม้ที่ใช้ทาบวัดความยาวผ้าสำหรับตัดผ้าเป็นต้น. ตลับเมตร หมายถึง เครื่องมือวัดความยาว มักทำเป็นแถบโลหะบาง ๆ ยาวประมาณ ๑-๕ เมตร ขดอยู่ในกล่องเล็ก ๆ ที่แถบโลหะมีขีดบอกความยาวทั้งระบบมาตราเมตริกและระบบอังกฤษ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.