แก๊ส NGV หรือ CNG

          ในช่วง ๒-๓ สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินได้ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามจะหาพลังงานทดแทน โดยเฉพาะรัฐบาลได้ส่งเสริมให้นำแก๊สธรรมชาติมาใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนการใช้น้ำมัน ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม เพราะทำให้ระบบการเผาไหม้สมบูรณ์ ปริมาณฝุ่นละอองและควันดำลดลงแล้ว ยังเป็นการช่วยชาติประหยัดงบประมาณในการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศอีกด้วย

          ปัจจุบันพบว่า ยังมีประชาชนและสื่อมวลชนบางกลุ่ม รวมทั้งหน่วยงานบางหน่วยงาน ได้ใช้ศัพท์ที่หมายถึงแก๊สธรรมชาติไม่ถูกต้อง โดยนำคำ NGV มาใช้ในความหมายของแก๊สธรรมชาติ ซึ่งเป็นการนำศัพท์มาใช้ผิดวามหมาย เพราะ NGV ย่อมาจากศัพท์ภาษาอังกฤษคำเต็มว่า Natural Gas Vehicle ซึ่งหมายถึง ยานยนต์ที่ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ไม่ได้มีความหมายว่าแก๊สธรรมชาติ ศัพท์ภาษาอังกฤษที่หมายถึงแก๊สธรรมชาติ คือ Compressed Natural Gas ราชบัณฑิตยสถานได้เก็บศัพท์นี้แล้วในหนังสือพจนานุกรมศัพท์เธอร์โมไดนามิกส์ พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยบัญญัติศัพท์นี้ว่า แก๊สธรรมชาติอัด ใช้คำย่อว่า CNG (ซีเอ็นจี) และได้ให้คำนิยามศัพท์ว่า แก๊สธรรมชาติที่ถูกอัดด้วยความดันเพื่อบรรจุถัง ส่วนประกอบหลักของแก๊สธรรมชาติจะเป็นแก๊สมีเทนที่มีสมบัติเบากว่าอากาศ ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพของแก๊สที่อัดจนมีความดันสูง และเก็บไว้ในถังที่มีความแข็งแรงทนทานสูงเป็นพิเศษ เช่น ถังเหล็กกล้า ดังนั้น เพื่อเป็นการใช้ศัพท์ให้ถูกต้องตามความหมาย จึงควรเรียกแก๊สนี้ว่า แก๊สซีเอ็นจี มิใช่ แก๊สเอ็นจีวี แต่หากต้องการนำคำ NGV ไปใช้ในความหมายของแก๊สธรรมชาติ ควรใช้ศัพท์ว่า Natural Gas for Vehicles (NGV) ซึ่งหมายถึงแก๊สธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์

อารี พลดี