โทรทัศน์ กับ กล้องโทรทรรศน์ เขียนเหมือนกันหรือไม่

        คำว่า โทรทัศน์ (คำว่า ทัศน์ เขียน ท ทหาร ไม้หันอากาศ ศ ศาลา น หนู การันต์) เป็นศัพท์บัญญัติตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า television (อ่านว่า เท-เล-วิ-ชั่น) ประกอบด้วยคำว่า โทร (อ่านว่า โท-ระ) แปลว่า ไกล ตรงกับคำว่า tele ส่วนคำว่า ทัศน์ (อ่านว่า ทัด) แปลว่า ความเห็น การเห็น ตรงกับคำว่า vision (อ่านว่า วิ-ชั่น)  คำว่า โทรทัศน์ จึงตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า television เช่น เครื่องรับโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์ ดูโทรทัศน์

          คำว่า โทรทรรศน์ (คำว่า ทรรศน์ เขียน ท ทหาร ร หัน ศ ศาลา น หนู การันต์) เป็นศัพท์บัญญัติตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า telescope (อ่านว่า เท-เล-สะ-โค้บ) หมายถึง กล้องส่องดูสิ่งที่อยู่ไกลให้เห็นใกล้ หรือกล้องส่องทางไกล 

          คำที่ออกเสียงว่า โท-ระ-ทัด จึงเขียนได้ ๒ แบบ ถ้าเป็นเครื่องรับโทรทัศน์ คำว่า ทัศน์ เขียน ท หทาร ไม้หันอากาศ ศ ศาลา น หนู การันต์ ส่วน กล้องโทรทรรศน์ คำว่า ทรรศน์ เขียน ท ทหาร ร หัน ศ ศาลา น หนู การันต์

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.