โหลน… มาจากไหน

          เมื่อหลายวันมาแล้ว มีผู้สอบถามทางโทรศัพท์ว่า โหลน… เป็นคำใช้เรียกลำดับญาติซึ่งหมายถึงลูกของเหลน ใช่หรือไม่

          คำว่า “โหลน” ไม่มีที่ใช้และไม่มีความหมายอะไร แต่คำนี้ปรากฏในบทเพลงปลุกใจเพลงหนึ่ง เนื้อร้องมีว่า “…ลูกหลานเหลนโหลนภายหน้า จะได้มีพสุธาอาศัย” ข้อความดังกล่าวทำให้เข้าใจได้ว่า โหลน น่าจะเป็นลูกของเหลน

          วันนี้จึงขอเสนอคำที่ใช้เรียกวงศาคณาญาติ เพื่อให้เข้าใจถึงลำดับญาติ ดังนี้

          เชียด หรือเทียด  เป็นพ่อหรือแม่ของชวดหรือทวด  ชวด หรือทวด  เป็นพ่อหรือแม่ของปู่ย่าตายาย  ปู่กับย่า เป็น พ่อกับแม่ของพ่อ  ตากับยาย เป็นพ่อกับแม่ของแม่  พ่อกับแม่ เป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูก   ลูก ผู้มีกำเนิดจากพ่อแม่  หลาน เป็นลูกของลูก  เหลน เป็นลูกของหลานที่เป็นลูกของลูก  ลื่อ เป็นลูกของเหลน  ลืบ เป็นลูกของลื่อ  ลืด เป็นลูกของลืบ

          ขอแสดงเป็นแผนภูมิให้ชัดดังนี้

          เมื่อเห็นแผนภูมิแสดงลำดับญาติแล้ว ว่าง ๆ ผู้อ่านลองเรียงลำดับญาติดูสิคะว่า ต้นตระกูลของเราเทียดชื่ออะไร? ทวดชื่ออะไร?

      ชวนพิศ  เชาวน์สกุล