ไต่ไม้ลำเดียว

ไต่ไม้ลำเดียว ประกอบด้วยคำว่า ไต่ กับ ไม้ลำเดียวไต่ คืออาการที่เคลื่อนไปหรือคืบคลานไปด้วยความระมัดระวัง.  ไม้ลำเดียว ในที่นี้หมายถึงลำต้นของต้นไม้ ๑ ต้น หรือ ๑ ท่อน   ไต่ไม้ลำเดียว นำมาใช้เป็นสำนวน หมายถึง กระทำการใด ๆ ตามลำพังตัวคนเดียวโดยไม่มีที่พึ่งหรือไม่พึ่งพาผู้อื่น อาจพลั้งพลาดได้ ดังโคลงสุภาษิตประจำภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ว่า
                    “ไต่ ตพานพาดไม้           ลำเดียว

ไม้ สั่นหวั่นกายเสียว                เมื่อเมื้อ

ลำ ฦกที่พึ่งเหลียว                    แลห่อน  เห็นเฮย

เดียว ดั่งคนบเอื้อ                     พึ่งผู้พาศนา”

หมายความว่า คนที่เดินไปบนสะพานที่พาดด้วยไม้ลำเดียว เมื่อไม้สั่นไหวก็รู้สึกหวาดเสียว ครั้นคิดจะหาที่พึ่งก็ไม่มี

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒