ไม่เป็นท่า-ไม่เข้าท่า

          ไม่เป็นท่า หมายถึง รักษาท่าปรกติไว้ไม่ได้ ไม่อยู่ในท่าที่เป็นปรกติ เช่น พื้นเปียกน้ำ เขาเดินไม่ระวังจึงลื่นล้มอย่างไม่เป็นท่า. นักมวยของเราแพ้เขาอย่างไม่เป็นท่า. โต้วาทีคราวนี้ฝ่ายเสนอคารมดีและมีข้อมูลมากกว่า ฝ่ายค้านจึงแพ้ไม่เป็นท่า. งานนี้เตรียมการไม่ดี ล้มเหลวไม่เป็นท่า.

          ส่วน ไม่เข้าท่า หมายถึง ไม่เหมาะ ไม่ควร ไม่ได้แก่นสาร ไม่ได้ตามที่ควรจะเป็น เช่น เขาอาจจะบรรยายสนุก แต่ฟังแล้วไม่เข้าท่าเพราะไม่มีเนื้อหาสาระ. ความคิดของคุณที่เสนอมานั้นดี แต่วิธีการไม่เข้าท่า.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.