20160226_145243
ชื่อ กฎหมายตราสามดวง : พระธรรมสาตรและหลักอินทภาษ
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 400 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2558
จำนวนหน้า 254
ISBN 978-616-389-016-0

หนังสือที่อธิบายเนื้อหาของ “พระทำนูน” อันเป็นพระอัยการฉบับแรกในกฎหมายตราสามดวง ระบุถึงการบัญญัติหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ว่าด้วยเขตอำนาจศาลในการพิจารณาคดีแต่ละประเภทอำนาจหน้าที่ของขุนนางตำแหน่ง ต่าง ๆ ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน และการใช้ตราประจำตำแหน่งรวมทั้งมีการอธิบายโบราณศัพท์ต่าง ๆ อย่างละเอียด