ถ้อยคำสำนวน
ชื่อ ถ้อยคำสำนวน : ความหมายและการใช้ เล่ม 1
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 150 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2562
จำนวนหน้า 172
ISBN 978-616-389-100-6