76-9104
ชื่อ บ่อเกิดลัทธิประเพณีจีน ภาค ๑-๓
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 300 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 3
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2548
จำนวนหน้า 507
ISBN 978-974-958-834-5

หนังสือชุดอารยธรรมตะวันออก ที่แปลจาก หนังสือ Sources of Chinese Tradition ฉบับ Columbia University Press ให้ความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณีจีน ๒ เล่มจบ เล่มที่ ๑ มี ๓ ภาค คือ ภาคที่๑ สมัยโบราณ-เค้าโครงประวัติศาสตร์จีนสมัยโบราณ ภาคที่ ๒ ยุคจักรพรรดิราชวงศ์ฉินและราชวงศ์ฮั่น และภาคที่ ๓ ลัทธิเต๋าใหม่และพระพุทธศาสนา

(หนังสือขนาด ๑๗ x ๒๔ ซม. หนา ๕๒๔ หน้า)