206-3916
ชื่อ พจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากล เล่ม 1 อักษร A-L
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 390 บาท ลด 30% คงเหลือ 273 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2549
จำนวนหน้า 704
ISBN 978-974-958-864-2

พจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากล เป็นหนังสือที่ประกอบด้วยชื่อภูมิศาสตร์สากลที่สำคัญทั่วโลก ยกเว้นประเทศไทย ตลอดจนชื่อภูมิศาสตร์อื่น ๆ เช่น เกาะ ทะเล ภูเขา เมือง โดยจัดเรียงลำดับตามตัวอักษร A-L