219-4380
ชื่อ พจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากล เล่ม 2 อักษร M-Z
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 390 บาท ลด 30% คงเหลือ 273 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2550
จำนวนหน้า 750
ISBN 978-974-958-878-9

พจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากล เป็นหนังสือที่ประกอบด้วยชื่อภูมิศาสตร์สากลที่สำคัญทั่วโลก ยกเว้นประเทศไทย ตลอดจนชื่อภูมิศาสตร์อื่นๆ เช่น เกาะ ทะเล ภูเขา เมือง จัดเรียงตามลำดับอักษร M-Z