พจนานุกรมศัพท์คณิตศาสตร์

ชื่อ พจนานุกรมศัพท์คณิตศาสตร์
โดย กองวิทยาศาสตร์
ราคา 130 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 111
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2559
จำนวนหน้า 344
ISBN 978-616-389-034-4