20150805_105723
ชื่อ พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา
โดย กองวิทยาศาสตร์
ราคา 1,300 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 2
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2558
จำนวนหน้า 890
ISBN 978-616-707-397-2