พจน.ประกันภัย
ชื่อ พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 200 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 6
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2560
จำนวนหน้า 408
ISBN 978-616-389-055-9