20150805_104216
ชื่อ พจนานุกรมศัพท์ประชากรศาสตร์
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 300 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2557
จำนวนหน้า 366
ISBN 978-616-707-385-9