พจน.ศัพท์ปรัชญา
ชื่อ พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 200 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 5
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2560
จำนวนหน้า 320
ISBN 978-616-389-061-0