พจน.พฤกษศาสตร์
ชื่อ พจนานุกรมศัพท์พฤกษศาสตร์
โดย กองวิทยาศาสตร์
ราคา 430 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2560
จำนวนหน้า 670
ISBN 978-616-389-054-2