พจน.พอลิเมอร์
ชื่อ พจนานุกรมศัพท์พอลิเมอร์
โดย กองวิทยาศาสตร์
ราคา 320 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 2
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2560
จำนวนหน้า 464
ISBN 978-616-389-052-8