พจน.พันธุศาสตร์
ชื่อ พจนานุกรมศัพท์พันธุศาสตร์
โดย กองวิทยาศาสตร์
ราคา 280 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2560
จำนวนหน้า 284
ISBN 978-616-389-049-8