254-4546
ชื่อ กฎหมายตราสามดวง : พระทำนูน ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 240 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2553
จำนวนหน้า 224
ISBN 978-616-707-311-8

หนังสือที่อธิบายเนื้อหาของ “พระทำนูน” อันเป็นพระอัยการฉบับแรกในกฎหมายตราสามดวง ระบุถึงการบัญญัติหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ว่าด้วยเขตอำนาจศาลในการพิจารณาคดีแต่ละประเภทอำนาจหน้าที่ของขุนนางตำแหน่ง ต่าง ๆ ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน และการใช้ตราประจำตำแหน่งรวมทั้งมีการอธิบายโบราณศัพท์ต่าง ๆ อย่างละเอียด