20150805_140113

ชื่อ พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทย ภาคอีสาน เรื่องท้าวฮุ่งหรือท้าวเจือง เล่ม 3 
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 300 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2556
จำนวนหน้า 298
ISBN 978-616-707-381-1