239-9962
ชื่อ พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทย ภาคอีสานเรื่อง ท้าวฮุ่งหรือท้าวเจือง เล่ม ๒
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 200 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2551
จำนวนหน้า 337
ISBN 978-974-362-359-2

มีเนื้อหาต่อจากเล่มที่ ๑ กล่าวถึงนางง้อมม่วนเชิญแถนลงมาที่เต้าข่วง ท้าวฮุ่งหรือขุนเจืองมาร่วมงานเต้าข่วง มีการทายดอกไม้ ชั่งแนน ขว้างไม้ค้อนใส่หน้ากลอง เพื่อเสี่ยงทายคู่ครองและบุญวาสนาของแต่ละบุคคล

จัดพิมพ์โดยเงินงบประมาณแผ่นดิน