209-5574
ชื่อ พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยอยุธยา มหาชาติคำหลวง
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 400 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2549
จำนวนหน้า 792
ISBN 978-974-958-861-1

มหาชาติคำลวงเป็นหนังสือวรรณคดีไทย สมัยอยุธยาที่ใช้สำนวนภาษารุ่นเก่า ถ้อยคำเป็นภาษาโบราณ คำแผลง คำภาษาถิ่น คำศัพท์ในพระพุทธศาสนา คำในภาษาต่าง ๆ เช่น บาลี สันสกฤต เขมร มลายู มอญ ลาว ฮินดู และเปอร์เซีย และยังมีคำภาษาตระกูลไท ทั้งไทอาหม ไทลื้อ ไทดำ จ้วง ไทขาว ไทใหญ่ ไทยไย้ เนื้อเรื่องมีการแทรกคาถาภาษาบาลีไว้ทั่วไป มหาชาติคำหลวงจึงเป็นวรรณคดีที่ให้ความรู้ด้านอักษรศาสตร์ ศิลปะการแต่งคำประพันธ์ และแทรกความรู้ด้านอื่น ๆ ทั้งศาสนา ปรัชญา และวัฒนธรรมที่น่าสนใจ