20160226_144928
ชื่อ พจนานุกรมศัพท์วิศวกรรมอุณหภาพ
โดย กองวิทยาศาสตร์
ราคา 160 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2558
จำนวนหน้า 196
ISBN 978-616-389-012-2