213-4492
ชื่อ พจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรม อักษร ก-ฮ
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 1300 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2550
จำนวนหน้า 772
ISBN 978-974-958-867-3

หนังสือชุดพจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรม เป็นหนังสือที่รวบรวมคำศัพท์ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และจุลศิลป์ เนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทางศิลปะสาขาต่าง ๆ เรียงตามลำดับอักษร ก-ฮ มีภาพประกอบสีและขาวดำ