33-7345
ชื่อ พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ อังกฤษ-ไทย
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 250 บาท ลด 30% คงเหลือ 175 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 2
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2541
จำนวนหน้า 250
ISBN 974-8123-21-9

หนังสือที่รวบรวมศัพท์สำคัญทางศิลปะ สาขาต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษมาบัญญัติศัพท์เป็นภาษาไทย พร้อมเขียนคำอธิบายเรียงตามลำดับอักษร A-Z รวม ๙๑๒ ศัพท์ เนื้อหาครอบคลุมทั้งในเรื่องลัทธิ คตินิยม ขบวนการ แนวคิด แบบอย่าง สกุลศิลปะ กลวิธี สมัย วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนศัพท์เฉพาะที่ใช้ในวงการศิลปะและการช่าง มีภาพประกอบสีและขาวดำ ท้ายเล่มมีชื่อศิลปินและบุคคลที่ปรากฏในคำอธิบาย และคำเทียบอังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ
(หนังสือขนาด ๒๐.๕ x ๒๗.๕ ซม. หนา ๔๐๕ หน้า)