ศึกษาศาสตร์ชุดการวิจัย
ชื่อ พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย ชุดการประเมิน การวิจัยและการประกันคุณภาพ
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 125บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2561
จำนวนหน้า 260
ISBN 978-616-3890-849

พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย ชุดการประเมิน การวิจัย และการประกันคุณภาพ ประกอบด้วยศัพท์ทางการศึกษาที่เกีียวข้องกับการประเมิน การวิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 127 ศัพท์ พร้อมศัพท์บัญญัติและคำอธิบาย จัดเรียงตามอักษร A-Z