สถิติ พ.2
ชื่อ พจนานุกรมศัพท์สถิติศาสตร์
โดย กองวิทยาศาสตร์
ราคา 240 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม)
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2561
จำนวนหน้า 450
ISBN 978-616-389-0832