20150805_111952
ชื่อ พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 220 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 4
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2557
จำนวนหน้า 284
ISBN 978-616-707-394-1